1.
Piano

Sanchez is Driven by Demons

play

vi lever i en värld där god ställs mot god och den mäktige alltid vinner
drömmar dövas med lycka i pillerform
gårdagen leder fram till idag, men väl här tar det slut
det möjliga har reducerats till att följa det oundvikliga
avståndet mellan människor motiveras med medfödda olikheter
eld bekämpas med eld
vi lever i en värld och blott en, likriktningen är vårt koncentrationsläger
konst är något man ska betrakta, aldrig delta i
mitt förhållande till min nästa bygger inte på kärlek
sanningen behöver sägas om och om igen
lögnen blir trodd så fort den nämns
vi byter våra liv mot saker
vi lever i en värld där securitasbilar tillåts slå sönder barndomsminnen
framtiden har blivit den plats där vi fattar alla våra beslut
där hoppet fortfarande finns kvar
hoppet om nutiden är dött, men snart kommer det bli bättre, om en stund skiner solen
en myt byggs så lätt upp, den sägs en gång, två gånger sen är den sann
myten om morgondagen är gårdagens sätt att hålla oss kvar i dess grepp
myten om framtiden är det som håller oss fast i invanda bojor

|: i'll sail away :|